štvrtok 29. decembra 2016

Prehľad histórie OK/OM rádioklubov                                          

V tomto príspevku budem uverejňovať adresy internetových stránok s históriou rádioamatérov, či jednotlivých rádioklubov. Po kliknutí na značky sa Vám otvorí blog, či stránka s históriou rádioklubu.

Takže v tomto blogu majú históriu zatiaľ OM3KMY OM3KBM OM3KUV (aj tak sa dá)  a na vlastných stránkach majú svoju históriu OK1KTA OM3KFF  OM3KDX OM3KFV OM3RBS OM3KTR OK2RKB  OK1KOK OK1KTW OM3KHE OK1KHL OK2KZO OK1KOB OK2KUB  OK2KOS OK1KQJ OK1KSL  OK2KGE  OK2KQM OK2KYJ
OK2KOJ  OK3KAP OM3KPV   OM3KEU OK1KMP OM3KII


História Táborska,
Históriu rádioamatérstva vo Svite si pozriete TU. Krátku históriu slovenských rádioamatérov do roku 1952 nájdete TU .

Najjednoduchšie bude, keď si každý klub napíše na vlastnú stránku históriu klubu a pošle mi link na Vašu históriu. Návod tvorbu histórie je v mojom prvom príspevku "História OK/OM rádioklubov" na tejto stránke. 
Ďalšie adresy linkov budem uverejňovať, keď mi ich pošlete.

Linky na tejto stránke sú     om3lu.blogspot.com,         
                                             jss59malacky.blogspot.com
                                             historiaokom.blogspot.com
                                             kratkahistok3.blogspot.com

73 de Tono OM3LU

utorok 6. decembra 2016

História rádioklubu OK3KMY, OM3KMY

     Podľa záznamov z Krátkych vĺn boli v Malackách v rokoch 1940-1950 členmi ČAV vtedy asi 15-roční Ervín Blažíček, OK3TAD, OM2AD, Jozef Straka, OK3UL a Eduard Maryniak, OK3MR.


1.      Založenie rádioklubu
Rádioklub (ZOK) založila skupina nadšencov v roku 1951 pri Merkatilnej tlačiarni v Malackách, z ktorých ani jeden nemal rádioamatérske povolenie. Prvým vedúcim operátorom sa stal čerstvý RO Karol Jamrich, pracovník tlačiarne a členovia klubu boli Štefan Havlík, vtedy riaditeľ tlačiarne, Milan Támera, jeho manželka, Laco Záhorský (Kufs) a Albert Bránsky, riaditeľ Hudobnej školy. Rádioklub mal miestnosť v podstreší budovy tlačiarne na Radlinského ulici a dostal značku OK3OMY. Vtedy z klubu nevysielali, lebo to nikto nevedel a na VKV preteky (Poľný deň) chodili spolu s amatérmi z Hodonína. Hodoňáci ich učili rádioamatérsku prevádzku a na preteky priniesli rádia a víno, domáci ho popíjali a Hodoňáci vysielali. Do klubu potom prišiel Jano Kosinoha a v roku 1956 prvý koncesionár Joko Straka, OK3UL, ktorý sa stal ZO a konečne „de facto“ vznikol rádioklub. 

Joko Straka, OK3-6058, OK3UL asi v roku 1956

 
Joko Straka, OK3UL asi v roku 1980
2.      Členovia rádioklubu boli postupne:
V rokoch 1956-1959 boli v klube okrem spomínaných zakladajúcich členov Vilo Vojkovič, OK3CAT, Ivan Lipka, OK3CFB, OM2CS, Michal Bušík, OK3CEM, OK3CM, OM3CM, Dušan Kosinoha, OK3CGX, OM1GX, Bubo Viktorín, OK3VFY, Štefan Daranský, OK3CEB, Miro Slováček, OK3CHB, Lida Straková, OK3UR,  Zdeno Doležal, Jožko Lajcha, Vilo Vidrnák, Roman Greguš a Tono Mráz,  OK3LU, OM3LU. Všetci mali RP čísla, ale nie všetci ich používali pri posluchu na KV. V roku 1960 odišli z klubu Joko Straka, Lida Straková, Štefan Daranský a Tono Mráz a založili na poľnohospodárskom učilišti klub OK3KWA. Rádioklub OK3KMY ďalej viedol Ivan Lipka, ktorého po roku 1970 vystriedal Ervín Blažíček, OK3TAD, OM2AD. Pribudlo tam zopár nových amatérov Mikuláš Matúšek, OK3TBZ, Jano Kosinoha OK3TJK, Lojzo Horák, OK3TBE, Rudo Martiš, OK3TBW, Ladín Rozboril, OK3TCI, OM2RL, Ľuboš Hruška OK3SLH . A možno aj ďalší, na ktorých sme už zabudli.
V roku 1972 sa malackí amatéri zjednotili v starom klube OK3KMY, zodpovedného operátora začal robiť Tono Mráz, OK3LU a do klubu postupne pribudli Jano Mračna OK3JM, Palo Kosinoha, OK3TJK, OM3LQ, Ludvík Zajíček, OK3CLZ, OM2LZ, Luboš Mrňa, OK3CML, OM2LM, Jozef Trojan, OK3TWJ, OM3TJ,  Vlado Húževka, OK3CUU, teraz VK2IM, Peter Fabián,  OK3CWJ, OM2CW, Štefan Švec, OM3CZQ, OM1KM, Roman Mráz, OK3TLU, OM2RA, Marián Mráz, OK3TMY, Miro Teker, OL8CTM, OM3TXA, Martin Bušík, OL8CUX, Emil Horváth, OK3TXX, OM3XX, Jozef Oreský, OM2ASO, OM2WX, Peter Blažíček, OK3CRU, OM2ALL, Vlado Rábek, OM2AWX,OM1AX, Jozef Hušek, OM3WJH. V 90-tich rokoch prišli Mišo Vilím, OL8CRO, OM5AGM, OM2AQ, Jano Hájek, OM3UN, Milan Falát OM2AMM, OM1MF, Jozef Šišolák, OM2AJS.

 

1 máj 1958 zľava: OK3CM, Marta Hózová, OK3CFB, Jamrich, v druhom rade OK3CGX


Stretnutie rádioamatérov Malacky asi v roku 1980

Rádioklubom prešlo za celú éru asi 140 amatérov, takže nás spolu bolo vyše 40 s koncesiou a vyše 100 bez koncesie. Najväčšie úspechy dosiahli členovia klubu získaním titulu majster športu Edko Maryniak, OK3MR (rýchlotelegrafia), Paľo Kosinoha, OK3LQ (VKV), Tono Mráz, OK3LU (KV).


OM3KMY pri silvestrovských  stretnutiach

3
 .       Miestnosti rádioklubu a ich zmeny
Rádioklub OK3OMY vznikol v roku 1951 a sídlo mal v Merkantilnej tlačiarni na Radlinského ulici (neskôr tam bol Kožatex). V roku 1956 dostal nový ZO klubu, Jozef Straka, OK3UL od Miestneho národného výboru miestnosť v kláštornom gymnáziu Malacky a na dvore školy dostali povolenie na úpravu vrátnice na miestosti rádioklubu. V týchto miestnostiach vydržal rádioklub skoro do roku 2000. Odvtedy rádioklub nemá vlastné ani prenajaté miestnosti.
4.      Zariadenia rádioklubu
Prvé klubové zariadenie bolo v roku 1956 majetkom Joka OK3UL, vysielač SK10, prijímač MWEC a anténa 80 m LW vo výške asi 30 metrov. V rokoch 1960 – 1975 boli v klube rôzne požičané zariadenia a koncom 80. rokov bolo v klube zariadenie SEMCO TERZO na 2 metre, ktoré hlavne na kontesty zapožičiaval Jano, OK3JM. Potom sme dostali transceiver Otava na KV a v roku 1983 transceiver FT221 na 2 metre. K nemu sme upravili asi 300 W koncový stupeň a postavili štvorča. V roku 1989 sme ešte dostali na KV transceiver TS140.  
5.      Značky rádioklubu OK3, OM3
 V 65-ročnej histórii klubu bola v roku 1951 prvá klubová značka OK3OMY, v roku 1953 sa zmenila na OK3KMY a od roku 1993 sme používali značku OM3KMY.
6.      Ako pracoval rádioklub ? - hlavne na KV, na VKV alebo v kontestoch ?
Rádioklub OK3KMY pracoval od začiatku CW na KV a na pásme 2 metrov, CW, AM, FM a SSB. V 70. 80. a 90. tich rokoch sme pracovali hlavne v 2 m kontestoch.
 

 

História OK/OM rádioklubov                                                      

Keď som v roku 2011 písal knihu o histórii československého rádioamatérstva, vydal ju Béďa OK1FXX, najväčší problém bol zohnať relevantné informácie o rádioamatéroch zo začiatku 20. storočia. Tejto témy sa potom s veľkým úspechom chytil Laco, OK1AD, pripravil Album historických QSL československých a dodnes ho rozvíja. Sú tam QSL lístky, fotografie a dokumenty. Album nájdete na adrese crk.cz, v rubrike Elektronické publikácie.

Pre pisateľov histórie rádioamatérov rokov 1952-1989 by bolo treba napísať informácie o histórii československých rádioklubov. Aby história každého rádioklubu nebola na 50. stranách, pripravil som otázky a poprosil by som historika každého klubu, aby napísal len jednoduché odpovede a doplnil ich fotografiami, či QSL lístkami. Teda históriu vlastného rádioklubu si napíšu sami členovia rádioklubu uverejnia ju na stránkach rádioklubu. Keď nemá rádioklub stránku, môžu uverejniť históriu na blogu od Googlu, na adrese ok3kxx.blogspot.com, kde OK3Kxx je značka ľubovoľného československého rádioklubu, podľa predlohy. Vytvorenie blogu je zdarma a naučíte sa to robiť za pár minút. Takto si v budúcnosti bude ľahko nájdeme históriu hociktorého rádioklubu.  Prosím Vás o link na Vašu stránku, či blog, s históriou klubu, aby bolo jednoduché si prečítať históriu vybraného klubu. 

Nasledovný príspevok je história rádioklubov OM3KMY a OM3KBM.


Predloha:

1. Založenie rádioklubu

 - Zakladajúci členovia rádioklubu (meno, značka)                   

 - Dátum založenia                                                                    

- Adresa klubu a jeho umiestnenie                                            

- Vybavenie rádioklubu (vysielač, prijímač, antény)                  

- Funkcionári rádioklubu (predseda, ZO)                                  

- Najväčšie úspechy rádioklubu

2. Členovia rádioklubu

 - rok vstupu do klubu, dokedy bol členom, značky, operátorská trieda, počet členov klubu    

3. Miestnosti rádioklubu a ich zmeny                                       

- postupné adresy klubu                          

4. Zariadenia rádioklubu 

 - Zariadenie (RX, TX, TRX, zdroj, antény), kto ho vyrobil 

 - Pridelené zariadanie, kúpené zariadenie, značka, rok

5. Volacie značky rádioklubu, OK3, OM3, kontestové

6. Ako hlavne pracoval rádioklub - na KV, VKV, v kontestoch

Keď sa vám podarí vytvoriť blog, prosím Vás oznámte mi to mailom a ja z týchto správ spravím príspevok do tohoto blogu, aby sme mali prehľad, kto má už vytvorený blog o histórii klubu. Kto už má na svojich stránkach napísanú históriu klubu stačí, keď mi pošlete link na Vašu stránku. V príspevku budú uvedené len značky a keď si na značku kliknete, otvoríte si históriu príslušného klubu.

7. Samozrejme, že všetky ďalšie informácie o rádioklube sú vítané.